Объект по адресу: ул. Академика Харитона

Извлечение шпунта ларсена Л4 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Харитона